Με τη μέθοδο outsourcing, αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου το κομμάτι της εκπαίδευσης των ανθρώπων σας, χωρίς να πληρώνετε μόνιμο προσωπικό για το τμήμα εκπαίδευσης, αλλά μέσω εξωτερικής συνεργασίας μας αναθέτετε, μελετάμε και υλοποιούμε την εκπαίδευση του προσωπικού σας σε όλα τα αντικείμενα που απαιτούν οι επιχειρησιακές και διοικητικές ανάγκες και δραστηριότητές σας.

Για παράδειγμα, είστε εταιρεία πωλήσεων (π.χ. ασφαλιστική, καταναλωτικών προϊόντων κ.α.) και θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. Μέσω outsourcing, μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις προοπτικές και το στόχο και σε συνεργασία με τη διεύθυνση πωλήσεων και όποιον άλλον αφορά κατά περίσταση, σχεδιάζουμε το κατάλληλο πρόγραμμα, το υλοποιούμε και στη συνέχεια παρακολουθούμε την πρόοδο του ( close monitoring ) για διορθωτικές ενέργειες, εάν απαιτούνται, αλλά και για την επιβεβαίωση επίτευξης του στόχου.

Αλλο παράδειγμα, είστε εξαγωγική βιομηχανική εταιρεία και θέλετε να εκπαιδεύσετε τα στελέχη σας σε εξειδικευμένες διαπραγματεύσεις προκειμένου να κλείσουν μια συγκεκριμένη συμφωνία. Πάλι, αφού μελετήσουμε τις κατά περίσταση ανάγκες και συνεργαστούμε με τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτή, σχεδιάζουμε τα βήματα και υλοποιούμε την εκπαίδευση για την επιτυχή επίτευξή του στόχου σας.

Ατελείωτα τα παραδείγματα, είστε ξενοδοχειακή επιχείρηση και θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας σε όλα τα επίπεδα, από υπευθύνους ορόφων μέχρι τον εμπορικό διευθυντή σας. Δε χρειάζεται να διατηρείτε ολόκληρο τμήμα εκπαίδευσης, το αναλαμβάνουμε εμείς για σας και το παρακολουθούμε δια βίου.

Κοινώς, γινόμαστε εμείς το τμήμα ή η διεύθυνση εκπαίδευσης της εταιρείας σας, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση τόσο του εργατικού όσο και του γενικότερα λειτουργικού σας κόστους. Η επιτυχία της μεθόδου outsourcing οφείλεται στην εξειδικευμένη γνώση που παράγεται από τον εξωτερικό συνεργάτη, εμάς, του οποίου το πρόσωπο δεν έχει φθαρεί από την καθημερινότητα των γεγονότων και συνεπώς επιτυγχάνει βαρύτητα στο λόγο του και αποτέλεσμα στη δουλειά του.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά