Το μελετητικό τμήμα της QBS παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας και ανάπτυξης εξαγωγών, από μηδενική βάση, και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα εξής:

 • Πως θα ξεκινήσετε
 • Επιλογή των Καλύτερων Αγορών για Εξαγωγές
 • Επιλογή μεθόδου Εισόδου στην Αγορά
 • Ανεύρεση & επιλογή τοπικών εταίρων
 • Κανάλια διανομής και εμπορίας
 • Προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες
 • Προϋποθέσεις εμπορίας βάσεις Οδηγιών
 • Αναζήτηση και προσέγγιση Νέων Πελατών
 • Δημιουργία ενδιαφέροντος & ανταπόκριση
 • Συμμόρφωση προς τις Απαιτήσεις του πελάτη
 • Προετοιμασία και Παράδοση των Αγαθών
 • Εξασφάλιση Πληρωμής
 • Ανάγκη για συνεχή υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά