H υλοποίηση ενός συστήματος Balanced Scorecard BSC επιτρέπει σε μια επιχείρηση, να υλοποιεί το όραμα και τη στρατηγική της γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, εισάγοντας ένα σύστημα μετρήσεων δεικτών απόδοσης, το οποίο συνδυάζεται και ενισχύει το σύστημα διοίκησης. Η ανώτατη Διοίκηση μπορεί έτσι να διαμορφώνει και να επικοινωνεί τη στρατηγική της βασιζόμενη στην μεθοδολογία του Balanced Scorecard, να αξιολογεί τον αντίκτυπο τον οποίο θα έχουν εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια, να θέτει λειτουργικούς και τεχνολογικούς στόχους, να κατανέμει σωστά τους διαθέσιμους πόρους, να παρακολουθεί την ομαλή υλοποίηση του Business Plan και να καταγράφει τα αποτελέσματα τακτικά, δημιουργώντας έτσι ένα βρόγχο ανάδρασης ο οποίος επιτρέπει την αναπροσαρμογή της στρατηγικής όποτε είναι αναγκαίο, με στόχο πάντα την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων.

Η εφαρμογή ενός συστήματος Balanced Scorecard επιτρέπει την σύνδεση της στρατηγικής της επιχείρησης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την παράλληλη παρακολούθηση Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (KPI’s) και την παροχή της δυνατότητας στη Διοίκηση να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης από πολλαπλές οπτικές γωνίες σε τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος:

1. Τη Χρηματο-οικομική Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μέσα από Οικονομικούς Δείκτες (π.χ. Ποσοστό αύξησης εσόδων, Κερδοφορία, κλπ)

2. Την Πελατειακή Σχέση με τη χρήση Δεικτών Ικανοποίησης Πελατών και Δεικτών Απόδοσης Εργασιών (π.χ. Αύξηση πελατείας, Διατήρηση πελατείας, Διείσδυση στην αγορά, κλπ)

3. Τις Εσωτερικές Διαδικασίες με τη χρήση Δεικτών Απόδοσης Εσωτερικών Λειτουργιών (π.χ. Λειτουργικά προβλήματα συστημάτων, Bottlenecks, κλπ)

4. Τη δυνατότητα της επιχείρησης για Μάθηση και Ανάπτυξη με χρήση Δεικτών Ανάπτυξης Γνώσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. Παραγωγικότητα, Εκπαιδεύσεις, κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά