Στο σύγχρονο μάρκετινγκ γίνεται επιτακτική η ανάγκη αποτίμησης των επωνυμιών. Αποτίμηση ουσιαστικά σημαίνει απόδοση χρηματικής αξίας στην επωνυμία, η οποία εμπεριέχει το σύνολο των χαρακτηριστικών της καθώς και την αντιλαμβανόμενη από τους καταναλωτές ελκυστικότητά της.

Η αποτίμηση αποτελεί επιστημονικό συγκερασμό των παρακάτω μεθοδολογιών:

  • Αποτιμήσεις βάσει καταναλωτικών απόψεων και στάσεων – Consumer mind-set
  • Αποτιμήσεις βάσει αγοραστικών επιδόσεων & αγοραστικής συμπεριφοράς – Product-market outcomes
  • Αποτιμήσεις βάσει χρηματοοικονομικών επιδόσεων & αποτελεσμάτων – Financial market outcomes

Ενδεικτικά, για την επίτευξη του σκοπού αποτίμησης μιας εμπορικής επωνυμίας αναλύονται στοιχεία από:

Την επιχείρηση

Iστορικά στοιχεία πωλήσεων και αγορών, περιθωρίων κέρδους, διαφημιστικών δαπανών και προωθητικών εξόδων, απόσυρσης εμπορευμάτων, κλπ

Τα σημεία πώλησης

Μέγεθος βιτρίνας, εμπορική αξία σημείου, πωλήσεις, ανταγωνισμός, περιθώρια κέρδους, τιμολόγηση, ευκολίες, εκπτώσεις, προϊοντικό εύρος και βάθος κωδικών, ποσοστά επισκεπτών που δεν αγοράζουν, ποσοστά πελατών που αγοράζουν ξανά, συχνότητα και μέσο μέγεθος αγορών, εκτιμώμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά αγοραστών, κλπ.

Tους καταναλωτές

Μέτρηση αγοραστικής συμπεριφοράς, μεριδίων, αναγνωρισιμότητας, πιστότητας (μέσω πρωτογενούς έρευνας με τη χρήση του Conversion Model), προθέσεων και μελλοντικών στάσεων, χρηματικής αξίας των επωνυμιών, σχετικής βαρύτητας αγοραστικών κριτηρίων και αξίας των εναλλακτικών ανά κριτήριο, προσομοίωση αγοραστικής συμπεριφοράς (μέσω πρωτογενούς έρευνας με τη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων τύπου conjoint), κλπ.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συνθέτονται κατά περίπτωση (βιομηχανικό ή καταναλωτικό προϊόν, υπηρεσία ή λιανεμπορική επωνυμία, κλπ.) και αποκαλύπτεται η αξία της επωνυμίας τόσο ως παράγοντας διαμόρφωσης της ζήτησης, όσο και ως αποτέλεσμα των ενεργειών μάρκετινγκ και προώθησης της εταιρείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά