Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί των πωλήσεων και πιο συγκεκριμένα:

  • Ανάλυση και Διαμόρφωση Στρατηγικής Πωλήσεων
  • Επιλογή καναλιών διανομής και Διείσδυσης
  • Επιλογή συνεργατών

Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

  • Πρόσληψη στελεχών – εργαλεία
  • Εκπαίδευση πωλητών
  • Σχεδιασμός & οργάνωση πωλήσεων

Διοίκηση Πωλήσεων

  • Διοίκηση μεγάλων λογαριασμών
  • Εφαρμογή στρατηγικής
  • Εποπτεία, έλεγχος και reporting

Εκπαίδευση περί Πωλήσεων

Όλες οι εταιρίες ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου της οικονομίας που δραστηριοποιούνται, δικαιωματικά ίσως, μπορούν να χαρακτηριστούν ως εταιρίες πωλήσεων . Λογικό, αφού όλες πουλάνε και έχουν σκοπό το κέρδος, πλην των κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε μια πιο ευρεία γεωγραφική, ποιοτική και ποσοτική, έκταση επιτυγχάνεται μέσω ανάπτυξης συγκεκριμένου δικτύου πωλήσεων . Ένα τυπικό μοντέλο δικτύου πωλήσεων είναι αυτό με κεντρικά στην έδρα της επιχείρησης και καταστήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία, ανάλογα με τη δομή, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, που απλώνονται στην υπόλοιπη επικράτεια αλλά και πολλές φορές εκτός αυτής.

Η εκπαίδευση και η γενικότερη φιλοσοφία των κεντρικών της επιχείρησης επιβάλλεται να μεταδοθεί και στο υπόλοιπο δίκτυο καταστημάτων και σημείων πωλήσεων, όπου και αν βρίσκονται αυτά, προκειμένου να ακολουθείται κοινή γραμμή στο σύνολο της. Με την υπηρεσία αυτή, το Executive Education έρχεται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταστημάτων σας, σχεδιάζοντας, ή απλά και μόνο μεταφέροντας, την γνώση και τη στρατηγική των κεντρικών της επιχείρησής σας στο δίκτυο.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά