Η ολοένα αυξανόμενη τάση των επιχειρήσεων να προστατεύσουν τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και τα σχέδια των προϊόντων τους σε συνδυασμό με τον έντονο και συνεχή ανταγωνισμό καθώς και η ανάγκη για ενημέρωση και υποστήριξη, οδήγησαν στη δημιουργία μιας αυτοτελούς και ολοκληρωμένης υπηρεσίας με αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι μια υπηρεσία που στόχο έχει να φέρει κοντά κατόχους εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων προϊόντων και άλλων τίτλων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε μια μεγάλη επιχειρηματική κοινότητα, τα μέλη της οποίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και ενδιαφέρον στην προστασία αυτών των άυλων και ταυτόχρονα τόσο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων.

Οι δραστηριότητες του ΔΔΒΙ στρέφονται γύρω από τη στήριξη των μελών του σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα στη συνεχή και άμεση ενασχόληση με ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και χρήσιμο αντικείμενο για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης. Τα μέλη του απολαμβάνουν τους σκοπούς και το σύνολο των δραστηριοτήτων του συμμετέχοντας σε ένα ευρύ δίκτυο φυσικών και νομικών οντοτήτων που μοιράζονται κοινές ιδέες και αντιλήψεις γύρω από τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα βρείτε στο:

www.ddbi.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EUIPO στηρίζουν τις ΜΜΕ με Επιδότηση έως

75% για δαπάνες κάλυψης τελών κατοχύρωσης ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων

50% για δαπάνες κάλυψης τελών κατοχύρωσης διεθνών Εμπορικών Σημάτων

50% για δαπάνες κάλυψης τελών κατοχύρωσης Εθνικών Ευρεσιτεχνιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…