Η Quality Business Services παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και προβαίνει σε μελέτες για την αξιοποίηση ακινήτων, διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της περιοχής κάθε ακινήτου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ακινήτου και αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης.

Μια μελέτη τέτοιου τύπου συνήθως περιλαμβάνει:

  • Γενικά χαρακτηριστικά και υποδομή περιοχής ακινήτου – Κυκλοφοριακές προσβάσεις
  • Χρήσεις γης και πολεοδομικό καθεστώς
  • Τιμές, κόστος κατασκευής, αποδόσεις
  • Τοποθεσία, έκταση και λοιπά χαρακτηριστικά ακινήτου
  • Πρόσφορες χρήσεις ακινήτου
  • Προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα ανά χρήση – Συγκριτική αξιολόγηση

Τελικά προτείνεται εκείνο το σενάριο αξιοποίησης του ακινήτου που σας αποδίδει μακροπρόθεσμα τα μέγιστα δυνατά οφέλη, ενώ η εταιρία μας μπορεί ακόμη να μεσολαβήσει για την εξεύρεση πιθανών επενδυτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά