Αποτελεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μέσο, βάσει του οποίου η εταιρεία σας προσδιορίζει το προϊόν της και την αγορά του, αναλύει εναλλακτικούς τρόπους διανομής και προώθησής του και διαμορφώνει την τιμολογιακή πολιτική της. Ενδεικτικά, εξετάζονται τα εξής:

– Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς – Τμηματοποίηση αγοράς (segmentation) – Ανταγωνισμός

– Εταιρεία – Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT)

– Χαρακτηριστικά προϊόντος, δηλαδή ονομασία (brand name), συσκευασία (packaging), ποιότητα, κλπ

– Κανάλια διανομής προϊόντος – Εμπορική πολιτική

– Καθορισμός στρατηγικής στόχευσης (targeting)

– Τοποθέτηση (positioning) και προώθηση (promotion) προϊόντος στην αγορά

– Ανάπτυξη στρατηγικής marketing

– Προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση σας θα είναι σε θέση να επιτύχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αναγνωρίζοντας, προβλέποντας και ικανοποιώντας με επιτυχία τις ανάγκες των πελατών της.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά