Η τεκμηριωμένη και αρμόδια Γνωμοδότηση είναι σημαντική για την πορεία μιας υπόθεσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έμπειροι δικηγόροι και συνεργάτες του γραφείου μας μπορούν να γνωμοδοτήσουν για κάθε ζήτημα σας αναφορικά με εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια και ότι αφορά την εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η υπόθεσή σας.

Η QBS, με εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, έχει συντάξει γνωμοδοτήσεις για πολλές επιχειρήσεις, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance. Πελάτες μας βρίσκονται σε όλους τους νομούς της χώρας και σίγουρα κάποιος πολύ κοντά σας – ρωτήστε μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EUIPO στηρίζουν τις ΜΜΕ με Επιδότηση έως 1.000 ευρώ

75% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

75% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων σε εθνικό επίπεδο

50% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων σε διεθνές επίπεδο

με Επιδότηση έως 1500 ευρώ

75% δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης και έρευνας Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ευρεσιτεχνιών

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά