Το διεθνές δίκτυο συνεργατών της Quality Business Services αναλαμβάνει της ουσιαστική και αποτελεσματική δικτύωση επιχειρήσεων της ημεδαπής με αντίστοιχες της αλλοδαπής μέσω συνεργασίας με:

– Επιμελητήρια ξένων χωρών
– Ελληνικές Πρεσβείες & Προξενεία του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο
– Γραφεία Εμπορικών & Οικονομικών Υποθέσεων Πρεσβειών & Προξενείων διεθνώς
– Επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο
– Διεθνείς οργανώσεις εμπόρων και βιομηχάνων

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά