Η Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας και η χορήγηση αντίστοιχου Διπλώματος από τον αρμόδιο φορέα εξασφαλίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα μιας καινοτόμου ιδέας.

Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Η ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα – αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Η Quality Business Services και το τμήμα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με αποκλειστικές συνεργασίες νομικών επί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αναλαμβάνει τη διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι, η εμπειρία και οι πιστοποιήσεις του συνεργάτη που θα επιλέξετε σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών είναι καθοριστικά. Η QBS, με εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, έχει καταθέσει ευρεσιτεχνίες για πολλές επιχειρήσεις, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance. Πελάτες μας βρίσκονται σε όλους τους νομούς της χώρας και σίγουρα κάποιος πολύ κοντά σας – ρωτήστε μας.

Κόστος κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας

Το κόστος κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας διαμορφώνεται ανάλογα με τα τέλη του αρμόδιου φορέα πλέον των αμοιβών για τη σύνταξη και κατάθεση των σχετικών.

Αρμόδιοι Φορείς κατάθεσης Ευρεσιτεχνιών:

• Ελλάδα – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – www.obi.gr
• Ευρώπη – European Patent Office – www.epo.org
• PCT – Patent Cooperation Treaty – www.wipo.int

Επιδότηση εώς 75%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EUIPO στηρίζουν τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις με Επιδότηση τελών κατάθεσης για την κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων Προϊόντων και Ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά