Ο Ευρωπαϊκός Φορέας κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων EUIPO σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών μελών της Ε.Ε. στηρίζουν τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τα Εμπορικά Σήματα, τα Σχέδια Προϊόντων και τις Ευρεσιτεχνίες τους.

Κάθε ΜικροΜεσαία Επιχείρηση εγκατεστημένη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτηθεί:

75%

επιστροφή εξόδων

για τα τέλη αίτησης για σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικά σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης , δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης

50%

επιστροφή εξόδων

για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη επέκτασης και τέλη μεταγενέστερης επέκτασης εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη επέκτασης που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης

75%

επιστροφή εξόδων

για τέλη κατάθεσης και έρευνας Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ευρεσιτεχνιών

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα, ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα) που μπορεί να αιτηθεί η ΜΜΕ σας. Ωστόσο, το συνολικό ποσό για ενδεχόμενη επιχορήγηση περιορίζεται για τα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα σε 1.000 ΕΥΡΩ και για τις ευρεσιτεχνίες σε 1.500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αντίστοιχα

Προστατέψτε τα Εμπορικά Σήματα τις Ευρεσιτεχνίες και τα Σχέδια Προϊόντων σας

Μπορούμε να σας καλέσουμε

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές

  Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30.2610.621.485

  FAX

  +30.2610.621.431

  ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

  24 ώρες

  Συναφή όροι αναζήτησης:

  • επιδότηση κατοχύρωσης σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης εθνικού εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης ευρωπαϊκού σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης ευρωπαϊκού λογοτύπου
  • επιδότηση κατοχύρωσης ευρωπαϊκού εμπορικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατοχύρωσης διεθνούς σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης διεθνούς εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατοχύρωσης διεθνούς εμπορικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατοχύρωσης λογοτύπου
  • επιδότηση κατοχύρωσης εθνικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατοχύρωσης εμπορικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης εθνικού εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης ευρωπαϊκού σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης ευρωπαϊκού λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης ευρωπαϊκού εμπορικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης εθνικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης εμπορικού λογοτύπου
  • επιδότηση κατάθεσης διεθνούς σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης διεθνούς εμπορικού σήματος
  • επιδότηση κατάθεσης διεθνούς εμπορικού λογοτύπου