Τα Επεξεργάσιμα Πακέτα ISO αποτελούν μια σύγχρονη και πρακτική λύση για το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης απευθείας από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

Το σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει καθιερώσει τα Συστήματα Διαχείρισης της σειράς ISO, τη Σήμανση CE και άλλες πιστοποιήσεις ως απαραίτητα εργαλεία εγγύησης, ποιότητας και αποδοτικότητας, για όσες επιχειρήσεις θέλουν να είναι επίκαιρες και ανταγωνιστικές. Δεν είναι λίγοι οι πελάτες που επιλέγουν πιστοποιημένους προμηθευτές, αλλά και οι Κανονισμοί και Οδηγίες, εθνικοί ή ευρωπαϊκοί, που πολλές φορές το επιβάλλουν.

Στα πλαίσια της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης των επιχειρήσεων για πιστοποιήσεις και σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση, χρόνου και χρήματος, η QBS συγκέντρωσε σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή όλα τα απαραίτητα αρχεία, συνοδευόμενα από σχετικές οδηγίες, προκειμένου μια επιχείρηση να συντάσσει και να ενημερώνει το Σύστημα της – καταργώντας τα περιττά έξοδα σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, τα επεξεργάσιμα πακέτα αφορούν τα εξής:

ISO 9001 – Διαχείριση Ποιότητας

ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση

ISO 22000 – Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 27001 – Ασφάλεια Πληροφοριών

ISO 45001 – Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία

ISO 50001 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Σήμανση CE – Τεχνικός Φάκελος

Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει τα απαιτούμενα αρχεία και οδηγίες, ώστε να βοηθηθεί ο χρήστης και να συντάξει το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης του. Τα αρχεία είναι πρακτικά, επεξεργάσιμα και στην προβλεπόμενη και απαιτούμενη μορφή, με αποτέλεσμα να ενημερώνονται εύκολα από τον χρήστη.

Προμηθευτείτε το Επεξεργάσιμο Πακέτο ISO που επιθυμείτε, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα σε τρίτους.

Η Quality Business Services εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά