Η Κατοχύρωση Σχεδίου Προϊόντος και η χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος.

Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό συνεργατών της Quality Business Services, αναλαμβάνει τη διαδικασία καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι, η εμπειρία και οι πιστοποιήσεις του συνεργάτη που θα επιλέξετε σε θέματα κατοχύρωσης βιομηχανικών σχεδίων είναι καθοριστικά. Η QBS, με εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, έχει καταθέσει βιομηχανικά σχέδια για πολλές επιχειρήσεις, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance, ενώ έχει και αναγνωρισμένη πρακτική Recognized Practice από το Institute of Consulting. Πελάτες μας βρίσκονται σε όλους τους νομούς της χώρας και σίγουρα κάποιος πολύ κοντά σας – ρωτήστε μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ