Η Κατοχύρωση Σχεδίου Προϊόντος και η χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος.

Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό συνεργατών της Quality Business Services, αναλαμβάνει τη διαδικασία καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι, η εμπειρία και οι πιστοποιήσεις του συνεργάτη που θα επιλέξετε σε θέματα κατοχύρωσης βιομηχανικών σχεδίων είναι καθοριστικά. Η QBS, με εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, έχει καταθέσει βιομηχανικά σχέδια για πολλές επιχειρήσεις, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance. Πελάτες μας βρίσκονται σε όλους τους νομούς της χώρας και σίγουρα κάποιος πολύ κοντά σας – ρωτήστε μας.

Κόστος καταχώρησης Βιομηχανικού Σχεδίου Προϊόντος

Το κόστος καταχώρησης Βιομηχανικού Σχεδίου Προϊόντος εξαρτάται από τα τέλη του αρμόδιου φορέα και ανάλογα του αριθμού των προς-καταχώρηση προϊόντων, πλέον των αμοιβών για τη σύνταξη και κατάθεση των σχετικών.

Αρμόδιο Φορείς καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων

• Ελλάδα – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – www.obi.gr
• Ευρωπαϊκή Ένωση – Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – www.euipo.org
• Διεθνή – Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας – www.wipo.int

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EUIPO στηρίζουν τις ΜΜΕ με Επιδότηση έως 1.000 ευρώ

75% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

75% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων σε εθνικό επίπεδο

50% για δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων Προϊόντων σε διεθνές επίπεδο

με Επιδότηση έως 1500 ευρώ

75% δαπάνες κάλυψης τελών κατάθεσης και έρευνας Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ευρεσιτεχνιών

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά