Το τμήμα εκπαίδευσης της Quality Business Services σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης σε αντικείμενα:

  • Προσωπικής Ανάπτυξης (πωλήσεις, διαπραγματεύσεις, ηγεσία κ.λ.π)
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Κλαδικά Σεμινάρια

Το κάθε αντικείμενο προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, αποστέλλεται ονομαστικό πιστοποιητικό παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά