Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιασθεί μια ιδιαίτερη αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της μεθόδου παραχώρησης μεταπρατών δικαιωμάτων , μια διαδικασία γνωστή και ως franchise.

Οι Υπηρεσίες Franchise που προσφέρουμε:

Δημιουργία Υποδομής

 • Διαγνωστική Μελέτη Επιχείρησης και Δικτύου
 • Καθορισμός Concept
 • Μελέτη Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Franchise
 • Δημιουργία Πιλοτικού Καταστήματος
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαμόρφωση “πακέτου” Franchise
 • Προσέλκυση, Αξιολόγηση και επιλογή Franchisees

Διαρκής Υποστήριξη Δικτύου

 • Διαρκής Υποστήριξη και Ανάπτυξη
 • Υπηρεσίες Ανθρωπίνων Πόρων

Εκπαίδευση

Η ραγδαία αύξηση, όχι μόνο του ρυθμού ανάπτυξης επιχειρήσεων με τη μορφή του franchise , αλλά και των ίδιων των απαιτήσεων σε θέματα εκπαίδευσης στελεχών που διοικούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, μας οδήγησε στη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις franchise περιλαμβάνει:

 • Τον αρχικό σχεδιασμό της βασικής εκπαίδευσης, βάσει τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση
 • Την αρχική εκπαίδευση διεύθυνσης και υπαλλήλων του δικαιοπάροχου ( franchisor )
 • Την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών και υπαλλήλων του δικαιοδόχου ( franchisee )
 • Τη μεταφορά της φιλοσοφίας και της στρατηγικής του franchisor σε όλους τους franchisees και τη διασφάλιση της ουσιαστικής τήρησης της
 • Τη συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών σε θέματα εκπαίδευσης

Η παροχή εκπαίδευσης στελεχών franchise , παρέχεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους, επαγγελματικής ηλικίας ή γεωγραφικής περιοχής.

Τέλος, η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα τόσο στον franchisor όσο και στους franchisees να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, όσον αφορά την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, να διατηρείται ενιαία στρατηγική σε όλα τα καταστήματα και να γίνονται άμεσα οι διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου η στήριξη της δραστηριότητας να είναι ακατάπαυστη και απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το στόχο της επιχείρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά