Το πολυτιμότερο κεφάλαιο μίας εταιρείας, ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποι της.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, ειδικεύονται σε:

 • Χειρισμό Σωματείων Εργαζομένων
 • Στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας – σύνταξη job – description
 • Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού
 • Προσέλκυση εργαζομένων
 • Επιλογή προσωπικού
 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αξιολόγηση εργαζομένων
 • Συστήματα αμοιβών
 • Διοίκηση αλλαγών και προσωπικό
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά