Οι υπηρεσίες marketing της Quality Business Services σε συμβουλευτικό επίπεδο, επικεντρώνονται στα εξής:

Ανάλυση Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος

 • Έρευνες Αγοράς – καταναλωτών – πελατών
 • Marketing audit

Στόχοι & Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Όραμα & στόχοι
 • Ανάπτυξη στρατηγικής
 • Τμηματοποίηση αγοράς – Target groups
 • Επιλογή αγορών & κατηγοριών προϊόντων
 • Brand positioning – διαμόρφωση διαφοροποιημένης θέσης & εικόνας
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Marketing Mix Προϊόντων

 • Προϊόν – συσκευασία – εικόνα / ταυτότητα
 • Διανομή – τιμή – διαφήμιση – προώθηση

Πλάνο Marketing & Πλάνο Ενεργειών προς το Εμπόριο

 • Σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς καταναλωτές
 • Σχεδιασμός διαφήμισης – προωθητικών ενεργειών – media

Υλοποίηση Ενεργειών Marketing

 • Υποστήριξη επιχείρησης με τακτική παρουσία για υλοποίηση πλάνων
 • Συντονισμός συντελεστών: εταιρίες ερευνών, διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών
 • Συνεργασία για συμφωνημένη διάρκεια με μετρήσιμα αποτελέσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά