ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

Κατοχυρώστε το Εμπορικό Σήμα την Ευρεσιτεχνία ή το Σχέδιο Προϊόντος σας στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και Διεθνώς μέσα από μια απλή και τυποποιημένη διαδικασία χωρίς γραφειοκρατία, προκαταβολές και περιττά έξοδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώστε την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση σας διεξάγοντας μια Εσωτερική Επιθεώρηση σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα και προβάλλετε την επιχείρηση και τα προϊόντα σας μέσα από τις αντίστοιχες σημάνσεις.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Διαδώστε τα προϊόντα που επιθυμείτε να εξάγετε απευθείας στους αντίστοιχους εισαγωγείς και δημιουργείστε ή διευρύνετε τον κύκλο εξαγωγών σας σε νέες χώρες και αγορές του ενδιαφέροντος σας.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για την άμεση κατοχύρωση εμπορικού σήματος, σχεδίου προϊόντος ή ευρεσιτεχνίας καθώς και τη διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης κατά ISO, τη σήμανση της επιχείρησης ή των προϊόντων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2610.621.485 (24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση) ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας ηλεκτρονικά

ukas institute-218-90 executive partners in trust